På gång

Kärleksproblem? Trassliga relationer? Partnerproblem?

Har du problem med kärleken till din partner eller dina föräldrar eller dina barn eller till dig själv? Oavsett i vilken relation så handlar det om förväntningar och tidigare erfarenheter. Vill du komma vidare och hitta en lösning? Kom då på ett föredrag "Under ytan i...

läs mer

Föredrag Familjekonstellationer

Föredrag ”Under ytan i relationer”, Stockholm
Hur kan våra relationer i familjen bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen?

läs mer

Workshop Livets konstellationer (Familjekonstellationer)

Livets konstellationer kan användas för att belysa alla sorters frågeställningar och problem. Det kan handla om fysisk och psykisk hälsa, relationer, arbetsliv, existentiella kriser m.fl.
Svårigheter i livet kan på ett omedvetet vis hänga ihop med det som tidigare hänt i familjehistorien.
Metoden Familjekonstellationer är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra det som kan ha snärjt in oss.
Då möjliggörs också en lösning på våra svårigheter på ett ofta överraskande sätt.

läs mer

Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer (Basblock) VT19

Kursen är ett stort steg framåt i den personliga processen med att lära känna dig själv bättre.
Mycket av vårt beteende och våra känslor grundlades redan som små barn i vår uppväxtfamilj. Därför skapar beteendemönstren ofta lidande för oss själva och problem i nya relationer. Det är också anledningen till att många söker terapi för att bättre kunna förstå och förändra sina mönster.

läs mer

Enskilda konsultationer

Charlotte Palmgren erbjuder enskilda konsultationer 60-90 min på en frågeställning eller problem som klienten har. Hon använder sig av bordsdockor, golvmarkörer och visualisering för att gestalta problemställningen och en möjlig lösning.

läs mer

Självmedkänsla och Familjekonstellationer, Stockholm

Självmedkänsla och Familjekonstellationer 10-11 februari med Charlotte Palmgren ”Att omfamna dig själv med värme och medkänsla är en stor gåva du inte bara ger till dig själv utan också till alla andra och världen!” Vi har alla sidor som vi mer eller mindre tycker om...

läs mer

Om Svenska Hellinger Institutet

Svenska Hellinger Institutets syfte är att förmedla Bert Hellingers metod Familjekonstellationer och andra Systemiska Konstellationer (Systemuppställningar) genom föredrag, workshops och kurser med erfarna konstellationsledare. Institutet grundades 2001 och drivs av Charlotte Palmgren, familjesystemisk terapeut (enligt Bert Hellingers modell). Institutet säljer också böcker och häften på svenska. Boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer  av Charlotte Palmgren, presenterar en sammanfattning av B. Hellingers Familjekonstellationer. Boken ”Under ytan – berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv” av Charlotte Palmgren, illustrerar med 22 berättelser från sin praktik på ett lättbegripligt sätt vad som finns både över och under ytan i familjesystem. FORTBILDNINGAR I SYSTEMISKA KONSTELLATIONER Institutet erbjuder fortlöpande kurser och fortbildning i Familjekonstellationer och i Organisationskonstellationerr. Program se Kalendarium/Evenemang.

  Här finns också flera videor.

Nyfiken och vill veta mer?

Känner du dit nyfiken och vill veta mer eller vill du boka ett möte direkt? Kontakta mig via kontaktformuläret eller ring mig.

Klicka här för att komma i kontakt