På gång

Föredrag Familjekonstellationer

Föredrag ”Under ytan i relationer” med Charlotte Palmgren, Stockholm
Hur kan våra relationer i familjen bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen?

läs mer

Workshop Familjekonstellationer

”Livets konstellationer” (Familjekonstellationer)
med Charlotte Palmgren, Stockholm
Vi är alla förbundna med vår familj och dess öde vare sig vi vill det eller inte.
Svårigheter i livet kan på ett omedvetet vis hänga ihop med det som tidigare hänt i familjehistorien.
Metoden Familjekonstellationer är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra det som kan ha snärjt in oss.
Då möjliggörs också en lösning på våra svårigheter på ett ofta överraskande sätt.

läs mer

Om Svenska Hellinger Institutet

Svenska Hellinger Institutets syfte är att förmedla Bert Hellingers metod Familjekonstellationer och andra Systemiska Konstellationer (Systemuppställningar) genom föredrag, workshops och kurser med erfarna konstellationsledare. Institutet grundades 2001 och drivs av Charlotte Palmgren, familjesystemisk terapeut (enligt Bert Hellingers modell).

Institutet säljer också böcker och häften på svenska.
Boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer  av Charlotte Palmgren, presenterar en sammanfattning av B. Hellingers Familjekonstellationer.
Boken ”Under ytan – berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv” av Charlotte Palmgren, illustrerar med 22 berättelser från sin praktik på ett lättbegripligt sätt vad som finns både över och under ytan i familjesystem.

FORTBILDNINGAR I SYSTEMISKA KONSTELLATIONER
Institutet erbjuder fortlöpande kurser och fortbildning i Familjekonstellationer och i Organisationskonstellationerr.
Program se Kalendarium/Evenemang.

Nyfiken och vill veta mer?

Känner du dit nyfiken och vill veta mer eller vill du boka ett möte direkt? Kontakta mig via kontaktformuläret eller ring mig.

Klicka här för att komma i kontakt