Föredrag ”Under ytan i relationer”

Hösten 2017
Datum: fredag 18 augusti, fredag 13 oktober, fredag 8 december

Våren 2018:
Datum:
fredag 9 februari, fredag 6 april, fredag 1 juni

Tid: kl.
18.00-19.30
Ledare: 
Charlotte Palmgren
Plats: Stockholm
Blå Vinden, Tomtebog 6, Stockholm
Inträde: 150                                                            
Föranmälan: svhinst@gmail.com 
eller mobil Charlotte 0709-240663             

Föredrag Familjekonstellationer med Charlotte Palmgren
Hur kan våra relationer i familjen bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen? Hur kan vi frigöra oss från sådant som på ett ohälsosamt sätt låser oss i vår ursprungsfamilj? Hur kan vi lösa problem i familjesystemet så att vi kan leva och älska helt och fullt? Charlotte kommer att utifrån metoden Familjekonstellationer berätta hur vi kan finna kraftgivande och kärleksfulla lösningar till glädje för oss själva liksom för våra nuvarande par- och familjerelationer. Under kvällen görs en demonstration av familjekonstellationer som man även kan delta i om man så vill.

Bert Hellinger, tysk f.d. präst och psykoterapeut, har genom sitt terapeutiska arbete med familjesystem rönt stor uppmärksamhet världen över främst genom sina insikter om de dynamiker som sker omedvetet i familjer och som leder till lidande och ibland död. Genom att förstå hur samvetet verkar har han kunnat formulera de principer som han funnit styr familjesystem och som han kallar kärlekens ordningar.

Charlotte Palmgren är grundare av Svenska Hellinger Institutet och utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm (1990-94). Charlotte arbetar som terapeut i egen praktik med enskilda och par och leder workshops och fördjupningskurser i Familjekonstellationer sedan 2001. Hon har studerat Hellingers familjesystemiska terapi sedan 1997. Charlotte har deltagit i ett flertal seminarier med Bert Hellinger och andra erfarna konstellationsledare i och utanför Europa och gått flera utbildningar i Familjekonstellationer och i Organisationskonstellationer.
Sedan 1998 har Charlotte organiserat flera seminarier och utbildningar med inbjudna utbildare.

År 2001 och 2002 inbjöd hon Bert Hellinger till Stockholm. Charlotte har också skrivit två böcker om Familjekonstellationer, ”Om du visste hur mycket jag älskar dig! Kärlekens kraft i familjerelationer” och ”Under ytan. Berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv”.