Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer VT18
Basblock (2×3 dgr) i en längre utbildning – öppen för alla

Kursen är ett stort steg framåt i den personliga processen med att lära känna dig själv bättre. Här kommer du få få utforska dina beteenden, känslor och mönster på ett annorlunda sätt genom att sätta in det i ett större sammanhang och främst utifrån ditt familjesystem.

Precis som kroppen är ett system som består av olika delar som är inbördes beroende av varandra är familjen ett system där vi är inbördes beroende av varandra. En störning i systemet får konsekvenser och det blir en obalans som vi känner av och försöker hantera.

Alltifrån det vi är små barn  förhåller vi oss till verkligheten som vi ser och upplever den. Den största mänskliga drivkraften är att få höra till, att vara inkluderad och inte exkluderas. För detta skaffar vi oss strategier för att få höra till familjen, kompisar, arbetet mfl grupper.

Mycket av vårt beteende och våra känslor grundlades redan som små barn i vår uppväxtfamilj och kommer att upprepas även i andra sammanhang och konstellationer. Som barn var det omöjligt att förstå det större sammanhanget de var inbäddade i. Därför skapar beteendemönstren ofta lidande för oss själva och problem i nya relationer. Det är också anledningen till att många söker terapi för att bättre kunna förstå och förändra sina mönster.

I samband med den fortbildning i systemiska (Familje-)konstellationer som anordnas i höst är Basblocket, 2×3 dagar (se program nedan)  öppet för alla som vill fördjupa sin personliga process. Förutsättning är att man deltagit i minst en workshop i Familjekonstellationer.

Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt praktisera innehållet i övningar i smågrupper.
Konstellationer med ledaren i storgrupp, där man tar upp egna frågeställningar.
Arbetsmaterial: Kompendium och boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!”

Kursen är förlagd till  Stockholm och Göteborg, 2×3 dgr = totalt 6 dagar
Datum: Stockholm 27-29 april samt Göteborg 1-3 juni

Min. antal deltagare/ort 12 personer.

Program: Program kurs VT18

Frågor och anmälan tillsvhinst@gmail.com eller mobil Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare 0709-240663