Under våren 2018 hade vi en baskurs i Organisationskonstellationer, 2×3 dagar med Svante Björklund.
Då intresset visar sig vara stort för fortbildning i Organisationskonstellationer erbjuder vi ytterligare 3 dagar i höst, 28-30 september.
Den vänder sig i första hand till dig som har gått baskursen i Organisationskonstellationer och som vill få fördjupad kunskap om hur det kan användas i organisationer och företag.

I andra hand kan de som gått baskurs i Familjekonstellationer och även andra intresserade av att veta mer om Organisationskonstellationer anmäla sig till Introduktionsdagen som är första dagen på kursen, dvs. fredag 28 september. Deltagande i introduktionsdagen är en förutsättning om man vill delta i seminariet 29-30 september.

En längre utbildning planeras vid tillräckligt antal deltagare. Förutsättning är att man gått baskurs i både Familjekonstellationer och Organisationskonstellationer.

Program: Program org.konst. 28-30 sept 2018

Våren 2019: Workshop med Svante Björklund 25-27 januari och Christine Blumenstein-Essen 5-7 april.

För frågor och info kontakta Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare, på info@svenskahellingerinstitutet.se