Under våren 2018 hade vi en baskurs i Organisationskonstellationer, 2×3 dagar med Svante Björklund.
Då intresset visar sig vara stort för fortbildning i Organisationskonstellationer erbjuder vi en ny Baskurs 13-15 sept och 15-17 nov 2019.
Förutsättning för deltagande att man gått minst en workshop i Familjekonstellationer eller Baskurs i Familjekonstellationer.

En längre utbildning planeras vid tillräckligt antal deltagare. Förutsättning är att man gått baskurs i både Familjekonstellationer och Organisationskonstellationer.

Program: Basblock OKON 6 dagar HT19

Våren 2019: 6-7 april seminarium med Christine Blumenstein-Essen
Program: W-shop April 6-7 Christine B.-E

För att kunna delta i seminariet med Christine B-E. behöver man vara bekant med organisationskonstellationer innan.
Är du intresserad men inte deltagit tidigare erbjuder vi en introduktionsdag fredagen 5 april. Ledare Svante Björklund.
Program introdag: Introduktionsdag Org.konst 5 april

För frågor och info kontakta Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare, på info@svenskahellingerinstitutet.se