Temakväll Abort, missfall
Onsdag 7 mars kl. 18.00-21.00

Det är ett tema som ytterst handlar om att få frid i sitt hjärta. Och för dig som gärna vill förstå mer hur man kan gå tillväga med hjälp av en uppställning är kvällen en bra möjlighet. Så här skriver jag på FB:

Många kvinnor som gjort abort förtränger och vill helst glömma bort det. Att tänka på aborten väcker existentiella funderingar, som kanske går på tvärs med de rationella skäl man haft för en abort. Det handlar här inte om att vara för eller emot abort, utan om vilka effekter det kan få om vi inte förstår vad som händer själsligt sett och tar hand om det. En obearbetad abort kan leda till att en kvinna på ett omedvetet sätt försöker sona den. Även missfall kan sätta djupa själsliga sår och att öppna sig för smärta och sorg får förlösande effekter.

Charlotte kommer under kvällen att med hjälp av några uppställningar med deltagarna beskriva vad som händer på ett djupare plan vid abort resp. missfall och hur man bäst kan ta hand om det.

Temakvällarna är öppna för såväl den som själv berörs av temat liksom för alla andra som är intresserade.

Charlotte Palmgren, terapeut i familjesystem, leder kvällen där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter. Några deltagare får göra uppställningar kring temat med hjälp av metoden Familjekonstellationer.

Plats Karlbergsv. 51A, Stockholm
Pris SEK 300 (+ moms för företag) Betalas på plats kontant eller swish
Anm. till Charlotte, chp@care-of.se