Temakväll Adoption, fosterhem
Onsdag 18 april kl. 18.00-21.00

Det kan finnas många skäl till varför ett par bestämmer sig för att adoptera ett barn. Vanligast är att de inte själva kan få barn. Andra tycker att de har så mycket av livets överflöd att de gärna delar med sig genom att adoptera ett barn eller flera. Den avgörande faktorn för om en adoption ska lyckas eller inte är föräldrarnas avsikt med adoptionen.

Det viktigaste vid en adoption är att adoptivföräldrarna erkänner och respekterar de biologiska föräldrarna, oavsett hurdana de var eller varför de lämnade bort barnet. Genom att göra klart för sitt barn att man bara representerar de biologiska föräldrarna respekterar man barnet som den egna person det är. Bert Hellinger menar också att det i många fall är bättre för det adopterade barnet att få behålla sitt ursprungliga namn, så att det förblir tydligt att det är en adoption.

Charlotte kommer under kvällen att med hjälp av någon eller några uppställningar beskriva vad som kan behövas ta hänsyn till vid en adoption för att adoptionen ska lyckas. Kvällen vänder sig både till adopterade barn och föräldrar som har adopterat.

Charlotte Palmgren, psykosyntesterapeut och terapeut i familjesystem, leder kvällen. Deltagarna får dela erfarenheter och några kommer få göra uppställningar på temat.

Plats Karlbergsv. 51A, Stockholm
Pris SEK 300 (+ moms för företag), betalas på plats kontant eller swish
Anm. till Charlotte, info@svenskahellingerinstitutet.se