Fortbildning

Svenska Hellinger Institutet

Våren 2018 börjar en ny Fortbildning i Systemiska Familjekonstellationer
Basblock VT18
Se broschyr och programinnehåll för Basblocket här.

Broschyr Broschyr Fortbildning
Program

Anmälan till svhinst@gmail.com (Charlotte Palmgren)

Våren 2018 börjar en ny Fortbildning i Systemiska konstellationer i organisationer
Program:  Basblock OKON 6 dagar

Anmälan till svhinst@gmail.com (Charlotte Palmgren)