Fortbildning

Svenska Hellinger Institutet

Våren 2019 börjar en ny Fortbildning i Systemiska Familjekonstellationer
programinnehåll för Basblocket här Program BASBLOCK VT19

Broschyr Broschyr Fortbildning

Anmälan till info@svenskahellingerinstitutet.se (Charlotte Palmgren)

Workshop i Systemiska Konstellationer i Organisationer
25-27 januari 2019 anordnas en ny workshop med Svante Björklund och
6-7 april 2019  har Christine Blumenstein-Essen en teaching seminar

Hösten 2019 börjar en ny Fortbildning i Systemiska Organisationskonstellationer
Programinnehåll för Basblocket här Basblock OKON 6 dagar HT19

Anmälan till info@svenskahellingerinstitutet.se (Charlotte Palmgren)