Länkar

Svenska Hellinger Institutet

Bert Hellingers: www.hellinger.com och www.hellingerschule.com
ISCA (International Systemic Constellations Association): www.isca-network.org
DGfS (Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen): www.familienaufstellung.org
Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer (SFSK): www.sfsk.se

Facebook: Svenska Hellinger Institutet – Familjekonstellationer – se här

Länkar till personer som arbetar med familje- och/eller organisationskonstellationer:

Stockholm:
Charlotte Palmgren
Ledare av Svenska Hellinger Institutet
www.care-of.se
chp(at)care-of.se
www.kurser.se

Samarbetspartners:
Göteborg:

Pille Naeris
www.slow-down.se

Organisationskonstellationer:
Stockholm:

Svante Björklund
Systemisk navigatör
www.intuitiv-dialog.se

Oslo:
Kjersti Börsum
www.inspirert.no