Under våren 2018 hade vi en baskurs i Organisationskonstellationer, 2×3 dagar med Svante Björklund.
Då intresset visar sig vara stort för fortbildning i Organisationskonstellationer erbjuder vi en ny Baskurs 13-15 sept och 15-17 nov 2019. FRAMFLYTTAT TILL 2020!
Förutsättning för deltagande att man gått minst en workshop i Familjekonstellationer eller Baskurs i Familjekonstellationer.

En längre utbildning planeras vid tillräckligt antal deltagare. Förutsättning är att man gått baskurs i både Familjekonstellationer och Organisationskonstellationer.

För frågor och info kontakta Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare, på info@svenskahellingerinstitutet.se