The Orders of Love - Kärlekens ordningar

Svenska Hellinger Institutet

The Orders of Love – Kärlekens ordningar

Bert Hellinger har formulerat det han kallar Kärlekens ordningar (Orders of Love) utifrån sina observationer vid tusentals familjekonstellationer med människor världen över samt utifrån sina insikter om hur samvetet fungerar på ett systemiskt sätt.

Kärlekens ordningar är den grund som kärleken vilar på. Vissa ordningar är destruktiva och leder till lidande, sjukdom och död och har med barnets blinda kärlek att göra. Andra ordningar leder till upplyst kärlek. Den upplysta kärleken betyder att vi med respekt låter andra i vår familj bära sitt eget öde och att vi samtycker till vårt eget öde.

Genom att se på faktiska händelser i familjesystemet kan vi bättre förstå vårt eget livsöde. Det som faktiskt hänt – att någon dött tidigt, svåra sjukdomar, trauman, separationer, aborter, krig, flykt etc. – påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop det med de problem vi upplever här och nu. Ofta har någon blivit bortglömd, utesluten eller inte hedrad i familjesystemet. Känslor har stängts av och inte fått komma till uttryck. Allt detta får effekter på systemets medlemmar och någon “oskyldig” kan omedvetet ha känslor som faktiskt hör ihop med någon annan familjemedlem.

Det är barnets kärlek och lojalitet som binder det till sitt system på gott och ont. Som barn försöker vi omedvetet kompensera för dem som varit glömda, uteslutna eller vanhedrade. Vi gör det genom att omedvetet upprepa deras öde. Med hjälp av familjekonstellationer kan denna kärlek, som tror att man kan hjälpa en annan person genom att lida och till och med dö i hans eller hennes ställe, omvandlas och man kan undvika att så sker.

För att försonas och hitta vår genuina styrka måste vi finna vår rätta plats i familjen. När vi låter andra bära sitt eget öde och vi ger dem som tillhör oss en plats i våra hjärtan, så kommer en läkande kraft att flöda, till glädje för oss och våra familjer. Det är principerna bakom dessa kraftflöden som Bert Hellinger kallar “The Orders of Love” (Kärlekens ordningar).