Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Hösten 2019 börjar en fortsättning på forttbildning, en fördjupningskurs i Systemiska (Familje-)konstellationer. Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila info@svenskahellingerinstitutet.se

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

 HT 2019

September
14 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

Oktober
4 Föredrag med demo samt första workshopdagen
4-5 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

December
6 Föredrag med demo samt första workshopdagen
6-7 4-5 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren