Temakväll Missbruk och Medberoende

Plats: Karlbergsv. 51A
Tid: onsdag 10 januari 2018, kl. 18.00-21.00
Inträde 300 kr (swish, pg/bg, kontant)

Kanske upplever du själv att du hamnat i något beroende eller att du har någon närstående som har det? Är du medberoende? Då är den här kvällen för dig när Charlotte Palmgren beskriver mekanismerna bakom beroendet eller medberoendet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv.

Ett missbruk uppstår när det övergår till  ett beroende. Beroendeproblematik kan handla om väldigt mycket alltifrån droger, alkohol, mat, data mm. Under kvällen kommer Charlotte förklara hur ett missbruk och medberoende också kan hänga ihop med det som hänt i personens familjehistoria. Problematiken liksom en lösning belyses med hjälp av uppställningar med deltagarna.

Ledare: Charlotte Palmgren, dip. psykosyntesterapeut, terapeut i familjesystem

Anmälan svhinst@gmail.com eller mobil Charlotte Palmgren 0709-240663