Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Våren 2018 börjar en ny utbildning. Se info under Fortbildning.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila info@svenskahellingerinstitutet.se

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

VÅREN 2018
Januari
Onsdag 10 Temakväll Missbruk och Medberoende, kl 18.00-21.00
Februari
Fred. 23 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-20, inträde 150
Lörd. 24 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, kl 10-18.
Mars
Onsdag 7 Temakväll Abort, missfall kl. 18.00-21.00
April
Fred. 6 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-20, inträde 150
Fred.-lörd. 6-7 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-20.00 lörd. kl 10-18.
Onsdag 18 Temakväll Adoption, fosterhem kl. 18.00-21.00
Fred-sönd 27-29 april – Start Modul 1 Kurs i personlig utveckling (Basblock) Stockholm

Juni
Fred. 1 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00, inträde 200
Lörd. 1-2 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.
Fred-sönd Forts Modul 2 Kurs i personlig utveckling (Basblock) Göteborg

April-juni
Fred-sönd 27-29 april samt 1-3 juni. Kurs i personlig utveckling (Basblock)

Juli
Lörd-sönd. 28-29 juli. Gästworkshop med Dan B. Cohen och Emily Blefeld, USA

September
Fred. 7 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00, inträde 200
Fred-lörd. 7-8 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.
Fred. 28 – Introduktionsdag Organisationskonstellationer
Lörd-sönd 29-30 – Teaching Seminar, Organisationskonstellationer

Oktober
Fred. 19 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00, inträde 200
Fred-lörd. 19-20 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.
Sönd 21 – Handledning

November
Fred. 30 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00, inträde 200

December
Fred-lörd. 30 nov-1 december – Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.