Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Våren 2019 börjar en ny utbildning. Se info under Fortbildning.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila info@svenskahellingerinstitutet.se

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

September
Fred. 7 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00, inträde 200
Fred-lörd. 7-8 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.
Fred. 28 – Introduktionsdag Organisationskonstellationer
Lörd-sönd 29-30 – Teaching Seminar, Organisationskonstellationer

Oktober
Fred. 19 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00, inträde 300 (200 stud,. arb.lös, sjukskr., pens.)
Fred-lörd. 19-20 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.00
Sönd 21 – Handledning

November
Fred. 9 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00,300 (200 stud,. arb.lös, sjukskr., pens.)
Fred-lörd. 9-10 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.00

2019
Januari
26-27 Organisationskonstellationer, fördjupning

Februari
1-3 Grundkurs Systemiska Familjekonstellationer(1:a modulen)

Mars
29-31 Grundkurs Systemiska Familjekonstellationer(2:a modulen)