Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Hösten 2019 börjar en fortsättning på forttbildning, en fördjupningskurs i Systemiska (Familje-)konstellationer. Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila info@svenskahellingerinstitutet.se

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

November
Fred. 9 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00,300 (200 stud,. arb.lös, sjukskr., pens.)
Fred-lörd. 9-10 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.00

2019
Januari
26-27 Organisationskonstellationer, fördjupning

Februari
1-3 Grundkurs Systemiska Familjekonstellationer(1:a modulen),Stockholm
10-11 Självmedkänsla och Familjekonstellationer, Stockholm
Fred. 15 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00,300 (200 stud,. arb.lös, sjukskr., pens.)
Fred-lörd. 15-16 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.00

Mars
14-15 Föredrag och konsultationer, Åland (info Sonja Lind, sonjalind.s@aland.net)
Fred. 22 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00,300 (200 stud,. arb.lös, sjukskr., pens.)
Fred-lörd. 22-23 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.00

April
5-7 Organisationskonstellationer, seminarium med Christine Blumenstein-Essen
18-25 Familjekonstellationer och självmedkänsla, Kreta

Maj
10-12 Relational neuroscience, Sarah Peyton
Fred. 24 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-ca 21.00,300 (200 stud,. arb.lös, sjukskr., pens.)
Fred-lörd. 24-25 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, fred. 18.00-21.00 lörd. kl 10-18.00