Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Våren 2018 börjar en ny utbildning. Se info under Fortbildning.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila svhinst@gmail.com

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

VÅREN 2018
Januari
Onsdag 10 Temakväll Missbruk och Medberoende, kl 18.00-21.00

Februari
Fred. 23 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-20, inträde 150
Lörd. 24 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, kl 10-18.

Mars
Onsdag 7 Temakväll Abort, missfall kl. 18.00-21.00

April
Fred. 6 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-20, inträde 150
Lörd. 7 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, kl 10-18.
Onsdag 18 Temakväll Adoption, fosterhem kl. 18.00-21.00
Fred-sönd 27-29 april – Start Modul 1 Kurs i personlig utveckling (Basblock) Stockholm

Juni
Fred. 1 Föredrag ”Under ytan i relationer”, kl. 18-20, inträde 150
Lörd. 2 Workshop Livets Konstellationer med Charlotte Palmgren, kl 10-18.
Fred-sönd Forts Modul 2 Kurs i personlig utveckling (Basblock) Göteborg

April-juni
Fred-sönd 27-29 april samt 1-3 juni. Kurs i personlig utveckling (Basblock)